1. Home
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, plikach cookies w ramach Strony kprcenter.pl przez Administratora, czyli: "ROS-TRANS" PIOTR ROSIN, ul. Chrzanowskiego 8, 81198 Kosakowo, NIP: 586-100-89-39, adres mailowy: info@rostrans.pl, numer telefonu: 601 414 141 .

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.

 

Jakie informacje osobiste są gromadzone w ramach działania Strony i w jakim celu są one przetwarzane?

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Serwis zbiera informacje poprzez:

 1. formularz kontaktowy
 2. aby skorzystać z formularza, zobowiązany jesteś do podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu e-mail
 3. podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. stronę www (np. pliki cookies) zbierane dane wykorzystywane są przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych
 5. podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

 

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

Jaki jest okres przetwarzania danych?

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie oraz w ciągu 60 dni od podjęcia ostatniego kontaktu lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które stosują standardowe klauzule umowne. Administrator powierza część przetwarzania danych osobowych podmiotom spoza EOG:

 

Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - dostarczający rozwiązanie Google Analytics i Google Adsence służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.   

 

Czy mam prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia moich danych?

Masz prawo do: 

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,  
 2. usunięcia danych,  
 3. ograniczenia przetwarzania,  
 4. wycofania zgody na przetwarzanie, 
 5. prawo do przenoszenia danych, 
 6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, 
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

W związku z pkt a, wycofanie zgody odbywa się przez wiadomość mailową na adres: Ros - Trans info@rostrans.pl lub korespondencyjnie: "ROS-TRANS" PIOTR ROSIN, ul. Chrzanowskiego 8, 81198 Kosakowo.

 

Czy mam prawo wyboru?

Administrator daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać ze strony www.kprcenter.pl i udostępniać informacje o sobie. Nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania danych osobowych, jedynie niektóre usługi (jak np. formularzy kontaktowy) tego wymagają.

ODKRYJ NIEZAWODNY I PROFESJONALNY TRANSPORT Z ROS-TRANS - TWÓJ PEWNY PARTNER W PODRÓŻY!

POZNAJ NASZĄ OFERTE

81-198 Gdynia - Kosakowo

ul. Chrzanowskiego 8

+48 601 41 41 41

Napisz do nas:

info@rostrans.pl

Kontakt
Facebook
Facebook